in english till startsidan maila oss tillbaka


Bjälbo Trädgård AB är ett odlingsföretag beläget på Östgötaslätten, tre mil väster om Linköping. Vår affärsidé är att leverera fin matpotatis och lök från augusti till juni till grossist. Vi odlar nästan allt själva för sortering, tvättning och packning i eget packeri. Arbetar Du i grossistledet och är intresserad av att bli vår kund så hör av dig.

Vi producerar och säljer även utsädespotatis till yrkesodlare från Skånes sydkust till Haparanda i norr via Öland och Gotland. Vårbruket närmar sig och det är dags att beställa potatisutsäde. Vi säljer potatissorter från kunniga odlare och egna fält.

[Läs mer under Utsädespotatis]

 

 

Idag odlas närmare 200 hektar potatis och vi är cirka 15 anställda.

 

Vi vet värdet av ett sunt potatisutsäde

Nu är det hög tid att beställa nytt potatisustäde inför våren. Vi har många bra gula fasta sorter att välja mellan. Vi har även utsäde av King Edward och Asterix.

Reservdelar till bevattning

Har en slang brustit eller behöver du något annat till din bevattningsanläggning. Kontakta oss för rådgivning och reservdelar. Eller är det kanske dags att skaffa en bevattningsmaskin?

[Klicka för att komma till bevattning]

Beviljat företagsstöd

Bjälbo Trädgård AB har beviljats företagsstöd för Investering i potatispackeriet i Bjälbo inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet för landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Certifierad produktion

Vi arbetar enligt riktlinjerna för ISO 9001:2008. Vårt packeri är godkänt av SMAK (Svensk matpotatiskontroll) som följer livsmedels- lagstiftningens riskanalys HACCP. Certifieringen kallas RIP (Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete på potatis-packerier). Odlingarna är IP-god- kända (Integrerad Produktion).

Odlingsråd

Du som är professionell potatisodlare hittar sortbeskrivningar och odlings- råd under utsädesfliken. Här kan du även se hur tillgången på utsäde ser ut för året.

[Klicka här för att komma direkt till Utsädespotatis]

 

 

 

Bjälbo Trädgård AB • 596 91 Skänninge • Tel: +46 142 430 50 • Fax: +46 142 431 25 • E-post: info@bjalbotradgard.se
besöksräknare